Harmonogram dni wolnych od zajęć nauki pływania w Centrum Pływania HYDRA