Podaruj niezwykły prezent pod choinkę – voucher świąteczny

Coraz bliżej Święta…

Podaruj niezwykły prezent – indywidualną naukę pływania w formie imiennego vouchera do zrealizowania w styczniu!

Uwaga ilość voucherów ograniczona!

 

 

Szczegóły:

Przedmiot zakupu: Voucher imienny na jedne zajęcia indywidualnej nauki pływania z instruktorem z Centrum Pływania Hydra

Cena: 100 zł bez żadnych dodatkowych opłat.

Data ważności od 2.01.2019 do 27.01.2019 r.

Dostępne terminy i baseny:

Basen przy ZS nr 14 przy ul. Toruńskiej 70

– Poniedziałek godz. 20:45 – 21:45 (7.01, 14.01, 21.01)

– Wtorek godz. 20:45 – 21:45 (8.01, 15.01, 22.01)

– Środa 21:00-21:45 (2.01, 9.01, 16.01, 23.01)

Basen przy Hotelu GEM

– Wtorek godz. 19:00-20:00 (8.01, 15.01, 22.01)

Basen WKS Śląsk przy ul. Racławickiej 62

– Niedziela godz. 16:00-16:45 (13.01, 20.01)

Aby zarezerwować termin należy zadzwonić pod numer 607 826 698 lub wysłać maila na biuro@hydracentrum.pl


 

Regulamin zakupu oraz korzystania z VOUCHERA ŚWIĄTECZNEGO

 1. Definicje

Voucher – karta upominkowa do wykorzystania na konkretne pakiety zajęć nauki pływania zarówno w formie indywidualnej jak i w formie grupowej.

Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka– Organizator i Realizator Voucherów, 50-007 Wrocław, ul. Kołłątaja 22/4A, NIP 897 174 39 20

Nabywca– każda osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zakupiła Voucher.

Uczestnik Kursu – każda osoba fizyczna, która korzysta z usług nauki pływania w Centrum Pływania Hydra, która nie posiada żadnych przeciwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

 1. Warunki ogólne
 2. Zakupu Voucherów można dokonać mailowo pod adresem biuro@hydracentrum.pl
 3. Płatność za Voucher jest pobierana z góry przelewem na konto Organizatora:

DANE DO PRZELEWU:
Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka
NEST BANK nr konta: 82 2530 0008 2076 1254 9960 0001
Proszę w tytule podawać zawsze imię i nazwisko kursanta.

 1. Przedpłatę za Voucher należy dokonać do 3 dni od momentu zgłoszenia chęci zakupu.
 2. Po dokonaniu płatności za Voucher Centrum Pływania Hydra przesyła drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy Voucher.
 3. Każdy Voucher jest imienny i ewidencjonowany, przez nadanie nr Vouchera.
 4. Centrum Pływania Hydra nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 5. Nabywcy lub Uczestnikowi Kursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Centrum Pływania Hydra z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 7. Voucher może zostać wykupiony dla 1 osoby na: 1 zajęcia indywidualnej nauki pływania
 8. Voucher może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę, której imię i nazwisko widnieje na voucherze.
 9. Przed wykonaniem usługi, Uczestnik Kursu przedstawia oryginał Vouchera uprawniającego go do korzystania z określonych usług Instruktorowi przed planowanymi zajęciami.
 10. Nieokazanie Vouchera skutkuje odmową wykonania usługi.
 11. Voucher można przedstawić w wersji elektronicznej lub papierowej.
 12. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 13. Voucher nie dotyczy usług objętych promocją. Promocje nie łączą się.

III. Voucher – okres ważności, dostępne terminy i nieobecności na zajęciach.

 1. Voucher ma termin ważności od 2.01.2019 r. do 27.01.2019 r.
 2. W przypadku Vouchera 1 zajęcia indywidualnej nauki pływania po ustaleniu terminu zajęć nie ma możliwości zmiany daty zajęć, odwołania zajęć czy też odrabiania zajęć. W przypadku nieobecności lekcja przepada.
 3. Dostępne terminy do realizacji zajęć:

Basen przy ZS nr 14 przy ul. Toruńskiej 70

– Poniedziałek godz. 20:45 – 21:45 (7.01, 14.01, 21.01)
– Wtorek godz. 20:45 – 21:45 (8.01, 15.01, 22.01)
– Środa 21:00-21:45 (2.01, 9.01, 16.01, 23.01)

Basen przy Hotelu GEM

– Wtorek godz. 19:00-20:00 (8.01, 15.01, 22.01)

Basen WKS Śląsk przy ul. Racławickiej 62

– Niedziela godz. 16:00-16:45 (13.01, 20.01)

 1. Terminy są dostępne dla wszystkich osób posiadających vouchery. Liczy się kolejność zgłoszeń rezerwacji terminów. Zajęty termin nie będzie już dostępny dla kolejnego kursanta. Informację o aktualnie dostępnych terminach uzyskać można telefonicznie 607 826 698 bądź mailowo biuro@hydracentrum.pl

IV. Rezerwacja terminów

 1. W przypadku otrzymania zakupionego Vouchera Uczestnik Kursu zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminów.
 2. Zarezerwować wszystkie terminy należy telefonicznie lub mailowo na wskazany na Voucherze numer telefonu bądź adres mailowy przynajmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia się pierwszych zajęć.
 3. W przypadku chęci rezerwacji terminów, których data ma krótszy okres niż 7 dni Organizator może odmówić zrealizowania zajęć z powodu braku miejsca lub dostępności Instruktora.
 4. Centrum Pływania Hydra ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy upłynął termin ważności Vouchera.

V. Rozliczenia i rezygnacja z kursu.

 1. Voucher można zakupić dokonując przedpłaty przelewem na konto Organizatora – Centrum Pływania Hydra.

DANE DO PRZELEWU:
Centrum Pływania Hydra Hanna Nowicka
NEST BANK nr konta: 82 2530 0008 2076 1254 9960 0001
Proszę w tytule podawać zawsze imię i nazwisko kursanta.

 1. Do rezygnacji z zakupu Vouchera ma prawo jego nabywca do 14 dni od momentu sprzedaży.
 2. Rezygnację należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy biuro@hydracentrum.pl
 3. W momencie przyjęcia przez Organizatora rezygnacji kwota za voucher świąteczny zostanie zwrócona na to samo konto, z którego została dokonana wpłata.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca i Uczestnik Kursu wraz z otrzymaniem Vouchera oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, akceptują jego treść w całości i zobowiązują się przestrzegać jego zapisów.
 2. Podpisany egzemplarz regulaminu wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia należy przynieść na pierwsze zajęcia i przekazać Organizatorowi.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.